Polityka prywatności

 

Polityka prywatności

 

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich ze strony www.katarzynagiel.pl.
 2. Administratorem Państwa danych osobowych jest firma Katarzyna Giel Fotografia z siedzibą w Wilczycach, przy ul. Borowej 50, 51-361 Wilczyce, tel. 502051001, e-mail giel.katarzyna@gmail.com.
 3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji zamówienia. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
 5. Dostęp do Państwa danych osobowych mają odbiorcy, którzy udostępniają program do obsługi poczty elektronicznej, którzy udostępniają serwis do publikacji zdjęć w galerii internetowej celem wyboru ujęć oraz odbiorcy, którzy zajmują się drukowaniem Państwa zdjęć.
 6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od realizacji zamówienia.
 7. Mają Państwo prawo do:
  • dostępu do swoich danych osobowych (czyli sprawdzenia, jakie dane są przez nas przetwarzane),
  • sprostowania danych osobowych (w sytuacji, gdyby okazało się, że są nieprawidłowe),
  • uzupełnienia danych osobowych (w sytuacji, gdyby okazało się, że są niekompletne),
  • przenoszenia danych osobowych (czyli przekazania Państwa danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego np. txt., pdf., odt., doc., rtf., jpeg., XML, JSON, CSV),
  • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (będziemy wówczas mogli jedynie przechowywać Państwa dane osobowe),
  • usunięcia danych osobowych.
 8. W związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Organem tym jest obecnie Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. W oparciu o dane osobowe nie będziemy podejmowali wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
 10. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
 11. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
 12. W razie wątpliwości do któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji – nasze dane znaleźć można w zakładce – kontakt.